Knights' Hall in The House of Par Bricole - Haga Backdrop 1

Thord Lindé och Mats Hayen. Foto: Maria Lindé.

Bellmansångaren Thord Lindé och Bellmanssällskapets ordförande Mats Hayen

Bellmansångaren Thord Lindé och Bellmanssällskapets ordförande Mats Hayen

Foto: Maria Lindé. Bilderna får fritt användas av Smedjebackens kommun och Norrbärke hembygdsgård. Övrig användning, kontakta mats.hayen@stockholm.se.